Access Safety

 • Problemes i Solucions

  Access Safety treballa incansablement dissenyant i oferint nous productes que resolguin aquests problemes, donat que els professionals que dissenyen i mantenen aquests espais, de titolaritat pública o privada, han de comptar amb els coneixements, els recursos i els materials per afrontar amb èxit tots aquests reptes.

  Durant el disseny
  Treballant de la mà amb els projectistes. Se'ls assessora per a millorar la seguretat i l'accessibilitat, entenent els seus requeriments i aportant solucions, tan sigui mitjançant els nostres productes, desenvolupant nous materials per aportar solucions innovadores, desenvolupades per el nostre equip d'I+D, pels nostres partners o per altres empreses.

  Durant la construcció
  Anant a les obres quan sigui necessari per resoldre dubtes en relació al comportament dels materials en situacions extremes, dels materials d'unió o en relació a qualsevol dubte que el director d'obra o el constructor puguin plantejar.

  Durant la gestió
  Escoltant els problmes que els gestors d'edificis, de l'espai públic o del trànsit ens pguin plantejar. Aportar la nostra experiència i la dels nostres clients per millorar la seguretat, el comfort, la salubritat, minimitzant alhora, l'impacte econòmic.

  Durant la rehabilitació
  Entenent tant els objectius dels nostres clients, com les limitacions temporals i pressupostàries de l'execució. Col·laborant en l'actualització dels espais, el manteniment del caràcter que se'ls vulgui atorgar i la seva durabilitat al llarg del temps.

  La nostra missió
  Access Safety
   fa seva la definició de la Design for All Foundation, de la qual és membre i forma part del Patronat, assumint com la seva missió col·laborar en què la intervenció sobre entorns, productes i serveis amb la finalitat de que totes les persones, incloses les generacions futures, independentment de l'edat, el gènere, les capacitats o el bagatge cultural, garanteixi perque puguin gaudir participant en la construcció de la nostra societat en igualtat de condicions.