Access Safety

 • La sostenibilitat al centre d'Access Safety

  La sostenibilitat es situa al centre de totes les activitats d’Access Safety, perquè no només treballem per a fer el millor per a les persones i el planeta sinó també per a ajudar els professionals, les administracions i les empreses a assolir els seus objectius de sostenibilitat.

 • Compromisos amb els nostres productes

  Aquests són els compromisos que complim amb els nostres productes:

  • Evitar la destrucció dels espais naturals que causen les pedreres.
  • Maximitzar l'ús de materials reciclats i descartats.
  • Minimitzar l'ús de l'energia i la contaminació de l'aire durant el procés de producció.
  • Reducció de pes i gruix dels nostres productes en comparació amb els tradicionals, a la vegada que proporcionen millors qualitats mecàniques.
  • Minimitzar l'impacte del transport perquè el pes i les dimensions es redueixen.
  • Minimitzar els esforços dels empleats i, per tant, els temps d'instal·lació.
  • Ús d'embalatges reciclats i reciclables.
  • Prevenir caigudes i accidents.
  • Millorar de l'accessibilitat.
  • Reduir la contaminació acústica.
  • Evitar l'ús de detergents per a la neteja.
  • Minimitzar l'ús de l'aigua per a la neteja.
  • Reduir els esforços de neteja.
  • Reduir els bacteris en espais públics.
  • Reduir la contaminació per NO2.
  • Triplicar el cicle de vida respecte de la majoria de materials emprats en pavimentació.
  • 100% reciclables.
 • Reduïr costos d'instal·lació

  Totes aquestes característiques contribueixen a reduir els costos d’instal·lació, de manteniment i ambientals dels nostres materials sinteritzats.
  Després d'analitzar diferents tipus d’obres en entorns públics es pot afirmar que les obres i materials de pavimentació suposen entre el 20% i el 35% del total de l’obra.

 • Preu dels productes sinteritzats

  Tenint en compte que els productes sinteritzats es situen entre el preu del panot i el de les pedres naturals, el seu impacte econòmic en el pressupost global és aproximadament d’entre un increment del 1,5% (comparat amb panot) i una disminució del 2% (comparat amb pedra natural).

  Mentre que pel manteniment del paviment durant 10 anys el diferencial oscil·la entre -70% (paviment d'asfalt) i -25% (rajoles de formigó).

 • Beneficis ambientals i econòmics

  Per tant, els nostres productes sinteritzats aporten tant beneficis ambientals com econòmics.

  Bellesa, sostenibilitat i economia en tot tipus d'entorns urbans.